Reseteaza parola

Termeni

Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „Termeni și condiții de utilizare” prezentate mai jos.

 

Proprietatea intelectuală Top Rain Imobiliare srl îşi păstrează toate drepturile (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, mărci înregistrate, brevete ca şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitor la toate informaţiile furnizate prin sau pe acest web-site inclusiv, dar fără a se limita la: texte, ştiri, grafică, desene, fotografii, ilustraţii, poze, servicii şi orice menţiuni, cu excepţia drepturilor intelectuale aparţinând terţelor părţi şi recunoscute ca atare conform legislaţiei române şi/sau internaţionale.

Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat în orice fel, parţial sau total, fără acordul expres prealabil al Top Rain Imobiliare srl .

Folosirea site-ului

Acest site poate fi folosit de clienţii/partenerii Top Rain Imobiliare srl precum şi de orice alte persoane care doresc să beneficieze de produsele/serviciile noastre sau să se informeze asupra lor.

Top Rain Imobiliare srl nu intenţionează să ofere consultanţă de specialitate prin intermediul acestui site şi nicio informaţie cuprinsă în acest site nu va fi interpretata în acest sens.

Deciziile luate pe baza acestor informaţii vor fi luate pe contul şi riscul dumneavoastră.

Top Rain Imobiliare srl nu certifică şi nu garantează faptul că acest site funcţioneaza fără erori şi întreruperi.

Vizitatorul/ Utilizatorul se obligă să nu folosească în mod necorespunzător sau să abuzeze de conţinutul şi/sau serviciile Top Rain Imobiliare srl răspunzând pentru orice daună produsă astfel Top Rain Imobiliare srl .

De asemenea, nu este permis transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor sau a altor materiale conţinute în acest site ori restricţionarea accesului către acesta şi/sau legarea acestui site de alte site-uri/pagini de web fără acordul expres al Top Rain Imobiliare srl.

 

Informaţii, produse şi servicii ale terţilor

Top Rain Imobiliare srl îşi declină orice răspundere pentru conţinutul şi serviciile oferite prin site-uri accesate prin intermediul link-urilor, hiper-linkurilor sau reclamelor din site-ul Top Rain Imobiliare srl sau pentru prejudiciul izvorât din folosirea acestora, conţinutul acestora fiind proprietatea exclusivă a unor terte părţi.

În cazul încălcării acestor termeni şi condiţii de către vizitator/utilizator,Top Rain Imobiliare srl poate lua pentru recuperarea prejudiciilor orice masură legală considerată necesară, iar pentru protecţia sa poate bloca accesul oricărui vizitator/utilizator la acest site.

 

Limitarea răspunderii

Deşi depune toate eforturile pentru a oferi clienţilor/partenerilor săi informaţii actualizate, Top Rain Imobiliare srl nu îşi asumă nicio responsabilitate sau garanţie în ceea ce priveşte acurateţea, corectitudinea sau integralitatea informaţiilor cuprinse în conţinutul acestui site.

Top Rain Imobiliare srl , partenerii, angajaţii săi nu vor răspunde pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, de orice fel, (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profit nerealizat) izvorâte în orice mod din informaţiile/folosirea în orice fel a informaţiilor/serviciilor conţinute de acest site, inclusiv din pretenţii ale terţilor cu privire la utilizarea acestui web-site.

Top Rain Imobiliare srl nu oferă nicio garanţie că accesul la acest site este asigurat neîntrerupt şi nici nu îşi asumă răspunderea pentru daunele izvorâte din eventualele deficienţe sau indisponibilităţi în funcţionarea site-ului.

Accesarea şi folosirea acestui site se face pe răspunderea dumneavoastră şi nu garantăm în niciun fel că folosirea sau downloadarea materialelor conţinute în acest site nu va aduce nicio pagubă proprietăţii dumneavoastră, sistemelor de calcul sau bazelor de date sau că acestea nu conţin viruşi.

 

Drept aplicabil. Litigii.

Prin folosirea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile romane vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi Top Rain Imobiliare srl şi asociaţii/ partenerii/ afiliaţii săi.

În cazul unor eventuale conflicte între Top Rain Imobiliare srl şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru a va oferi orice alte informaţii veţi găsi necesare şi utile.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Top Rain Imobiliare srl, care depune toate eforturile pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu principiile aplicabile la nivel european, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), dar și în conformitate cu legislația națională secundara.

Nota de Informare 

Nota de informare publicata pe acest website are ca scop informarea Persoanelor Vizate și a altor persoane interesate cu privire la prelucrările de date pe care Top Rain Imobiliare srl le realizează.

 

Diverse

Top Rain Imobiliare srl poate modifica oricând acești termeni și condiții de utilizare și poate alege să afișeze sau să elimine postări și conținut de pe site și/sau să închidă site-ul. Dacă termenii și condițiile de utilizare se modifică, veți fi informat(ă) în prealabil în acest sens și, în continuare, nu vom afecta drepturile pe care legislația le oferă în ceea ce privește datele dvs. personale.